Popis županijskih povjerenstava za astronomiju

Ovdje možete naći popis županijskih povjerenstava iz astronomije.

U e-mailovima zamjenite _at_ sa znakom @.

1. ZAGREBAČKA OŠ K.Š. Đalski Zelina
os-zagreb-007_at_skole.t-com.hr
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ...
3. SISAČKO –MOSLAVAČKA OŠ Viktorovac, Sisak
os-sisak-005_at_skole.t-com.hr
4. KARLOVAČKA Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
sum.skola-klc_at_ka.t-com.hr
5. VARAŽDINSKA II OŠ Varaždin
os-varazdin-002-tajnica_at_skole.t-com.hr
6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA Gimnazija ″Fran Galović″ Koprivnica
gimnazija-fran-galovic_at_kc.t-com.hr
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA OŠ Nova Rača, Nova Rača
os-nova-raca-001_at_skole.htnet.hr
8. PRIMORSKO-GORANSKA OŠ″Turnić″ Rijeka
osturnic.uprava_at_ri.t-com.hr
9. LIČKO-SENJSKA ...
10 VIROVITIČKO-PODRAVSKA OŠ V. Nazor, Virovitica
os-virovitica-002_at_skole.htnet.hr
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA OŠ I.G.Kovačića, Velika
os-i.g.kovacica_at_po.htnet.hr
12. BRODSKO-POSAVSKA OŠ ″Hugo Badalić″, Slavonski Brod
os-slavonski-brod-003_at_skole.t-com.hr
13. ZADARSKA Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
ztk-zd_at_zd.htnet.hr
14. OSJEČKO-BARANJSKA Strojarska tehnička škola, Osijek
ss-osijek-502_at_skole.htnet.hr
15. ŠIBENSKO-KNINSKA Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
ss-sibenik-505_at_skole.t-com.hr
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ...
17.SPLITSKO-DALMATINSKA mirko_at_marusic.info
18. ISTARSKA OŠ Jože Šurana, Višnjan
os-visnjan-001_at_skole.t-com.hr
19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ...
20. MEĐIMURSKA ...
21. GRAD ZAGREB OŠ I. Meštrovića, Zagreb
milivoj.magerl_at_skole.hr