Konačne liste županijskih natjecanja

Pristižu konačne liste za županijska natjecanja. Ovdje se može naći popis pristiglih lista.

NOVO 8.04.2009.: Pozivi na Državno natjecanje objavit će se kada sve Županije pošalju svoje konačne rang liste, koje se sada mogu zaključiti.

1. ZAGREBAČKA PDF
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA nema učenika
3. SISAČKO –MOSLAVAČKA PDF (konačna lista nije zaprimljena, te je iskorištena ova privremena)
4. KARLOVAČKA PDF
5. VARAŽDINSKA PDF
6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA PDF
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA PDF
8. PRIMORSKO-GORANSKA PDF
9. LIČKO-SENJSKA nema učenika
10 VIROVITIČKO-PODRAVSKA PDF
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA PDF
12. BRODSKO-POSAVSKA PDF
13. ZADARSKA PDF
14. OSJEČKO-BARANJSKA PDF
15. ŠIBENSKO-KNINSKA PDF
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA nema učenika
17.SPLITSKO-DALMATINSKA PDF
18. ISTARSKA PDF
19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA nema učenika
20. MEĐIMURSKA nema učenika
21. GRAD ZAGREB PDF