Natjecanja iz astronomije: analiza stanja i prijedlozi za daljnji razvoj

Završni dio ovogodišnjeg Natjecanja iz astronomije je izvještaj predsjednika Državnog povjerenstva za provedbu i organizaciju natjecanja iz astronomije 2008/2009. U njemu je napravljena opširna analiza ne samo ovog natjecanja, nego i konteksta u kojem se to natjecanje održava i financira.

Dokument je dostupan ovdje: PDF

Kratki sažetak je ovdje:

"Istraživanja pokazuju kako je Hrvatska vrlo neuspješna u razvoju ljudskog kapitala, te joj zbog toga prijeti trajno socioekonomsko zaostajanje za razvijenim zemljama. Stoga je identifikacija i rad s darovitom i talentiranom djecom važan ulog u razvoj države. Takvi kadrovi doprinose neproporcionano više društvenom i ekonomskom napretku zemlje u usporedbi s ostatkom stanovništa, ukoliko se pravilno pristupi brizi o njihovom razvoju i obrazovanju. Hrvatska nema razvijen sustav rada s darovitim učenicima, pa su se u praksi učenička natjecanja pretvorila u jedini instrument takvog rada. Ovaj dokument bavi se analizom Natjecanja iz astronomije, ali zadire i puno šire u problematiku učeničkih natjecanja prirodnih znanosti. Upravo su prirodne znanosti prepoznate u strateškim dokumentima Republike Hrvatske kao prioritetno područje važno za približavanje Hrvatske modernim ekonomijama. Na žalost, taj se prioritet ne sprovodi u praksi. U ovom izvještaju analiziraju se posljedice takve politike po obrazovni sustav, ali i koje posljedice to ima po sustav znanosti, istraživanja i inovativnosti privrede. Dokument se prvo bavi usporedbom hrvatske ekonomije s modernim ekonomijama kroz statističke podatke i državne strategije relevantne za temu razvoja ljudskog kapitala. Zatim su izneseni podaci o stanju hrvatskog školstva, gdje posljednja istraživanja pokazuju kako su znanja naših učenika na nezadovoljavajućjoj razini, a da pritom postojeći trendovi u hrvatskom obrazovnom sustavu ne daju ohrabrenje u oporavak. Astronomija se u takvim istraživanjima pojavljuje kao grana prirodnih znanosti koja privlači veliki interes učenika i zbog toga je u razvijenim zemljama prepoznata kao obrazovni resurs. U Hrvatskoj je astronomija krajnje zanemarena u obrazovnom sustavu. Analiza Natjecanja iz astronomije od 2001. do danas pokazuje kako opada broj osnovnoškolaca na natjecanju, ali je broj srednjoškolaca stabilan na oko 100 učenika godišnje. Na žalost, to je simbolična brojka s obzirom da međunarodno PISA istraživanje govori kako u Hrvatskoj nominalno postoji oko 113.000 srednjoškolaca zainteresiranih za astronomiju. Ali čak i taj simboličan broj ne bi postojao da nema entuzijazma relativno malenog broja mentora iz astronomije u Hrvatskoj. Analiza upozorava i na neravnomjeran razvoj obrazovanja po regijama, što će dovesti do još većih regionalnih socioekonomskih nejednakosti u Hrvatskoj. Dokument završava nizom preporuka usmjerenih prema unapređenju Natjecanja iz astronomije, ali i izgradnji poticajnog sustava podrške natjecanjima prirodnih znanosti."
porno gratis
gmail sign in