Održan Državni seminar iz astronomije

example
Sudionici seminara

Državni seminar iz astronomije za učitelje i nastavnike održan je u Poreču i Višnjanu od 8. do 10. siječnja 2009. (program)

Ovdje možete naći kopije predavanja, radnih materijala, i drugih sadržaja koji su bili prezentirani na seminaru.

(NAPOMENA: U nadolazećim danima biti će pohranjeno još materijala na ovoj stranici)


example Posjet zvjezdranici na Tićanu

example Predavanje K.Korelvića

example Predavanje V.Vujnovića

example example example Radionica o izradi postera

• Predavanje: "Izrada plakata i praktičnih radova"
dr. sc. Željko Andreić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
PDF (pogledajte i Uputstva za izradu postera)
Sudionici su po grupama izrađivali postere o ovome: Ručno pračenje za fotoaparat

• Predavanje: "Praktična astronomija u školi"
Korado Korlević, prof., Zvjezdranica Višnjan
PDF

• Predavanje: "Uloga astronomije u školstvu i modernoj ekonomiji"
dr. sc. Dejan Vinković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
PDF

• Predavanje/radionica: "Miskoncepcije u astronomiji iz javnih medija"
dr. sc. Dejan Vinković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
PDF

• Predavanje: "Falcon 1 - novo svemirsko doba"
dr. sc. Bojan Pečnik, Hipersfera d.o.o.
PDF

• Predavanje: "Astrognozija dubokog svemira"
prof. dr. sc. Vladis Vujnović, PMF, Sveučilište u Zagrebu
PDF